Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

III spotkanie na drodze synodalnej

Dnia 29 kwietnia 2022 r. w naszej Parafii odbyło się trzecie spotkanie na drodze synodalnej. Wzięło w nim udział 10 osób świeckich i Ksiądz Proboszcz. Tematem wiodącym były następujące zagadnienia synodalne: „Ekumenizm”, „Władza i uczestnictwo”, „Rozeznawanie i podejmowanie decyzji” oraz „Formowanie się w synodalności”.

Uczestnicy z radością zwrócili uwagę, że zarówno w naszej diecezji, jak i w samej parafii, ekumenizm jest cały czas żywy. Wierni rożnych Kościołów żyją ze sobą w zgodzie, nie ma konfliktów na tle religijnym. Przedstawiciele Kościołów Rzymskokatolickiego oraz Ewangelickiego uczestniczą wspólnie w uroczystościach państwowych i lokalnych. Kościoły katolickie są udostępniane wiernym obrządków wschodnich, których wielu w ostatnim czasie przybyło do naszej diecezji.
Następnie omówiono kwestię działania Rady Parafialnej i Rady Ekonomicznej. Poruszono także sprawę zgłaszania problemów organizacyjnych np. dotyczących inwestycji na cmentarzu.
Dalej zgłoszono propozycję, by w Tygodniu Biblijnym, poza Mszami Świętymi, zorganizować wspólne czytanie Pisma Świętego. Zaproponowane zostały także Agapy wieczorne oraz wieczory filmowe.
W ramach rozważań 9 zagadnienia synodalnego – „Rozeznawanie i podejmowanie decyzji” zwrócono uwagę, że fundamentalne znaczenie przy podejmowaniu decyzji ma oparcie się na Duchu Świętym. Podkreślono, że wszystkie sprawy, szczególnie istotne, warto powierzać Bogu w prawdziwej, szczerej i głębokiej modlitwie.
Wyrażono również myśl, że to, co pochodzi od Boga, zawsze będzie trwało, mimo przeciwności, a to, co od szatana, prędzej czy później zniknie. Dlatego nawet w chwilach zwątpienia i beznadziei należy zaufać Bogu i Jemu powierzać wszystkie troski i problemy.
Zwrócono uwagę na to, że w ostatnich latach autorytet księży i Kościoła mocno ucierpiał, głównie za sprawą pedofilii. Jednak nie można pozwolić, by pojedyncze, gorszące przypadki zachowań osób duchownych niszczyły wizerunek wszystkich księży i Kościoła. Zdecydowana większość księży to dobrzy, pobożni, godni szacunku ludzie i taki właśnie obraz należy promować. Potrzeba, by księża dawali świadectwo nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem, bo to jest w stanie realnie przekonać ludzi do Kościoła.
Na koniec odnotowano niepokojącą tendencję do „uwspółcześniania” Kościoła, znajdującą wyraz m. in. podczas obrad synodalnych w Niemczech. Wyrażono nadzieję, że wnioski płynące z Synodu powszechnego skłonią wszystkich do pozostania wiernym nauce Kościoła.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań synodalnych za ich obecność i zaangażowanie.

Joanna i Andrzej Klimurczykowie