Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

II spotkanie na drodze synodalnej

Drugie spotkanie na drodze synodalnej w Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach dnia 11 marca 2022 r.

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób świeckich i Ksiądz Proboszcz.

Przedmiotem spotkania były głównie tematy zawarte w punktach 4, 5 i 6 „Zagadnień synodalnych” czyli: „Celebrowanie”, „Współodpowiedzialni” i „Dialog w Kościele i społeczeństwie”.
Na początku uczestnicy z radością odnotowali fakt, że pierwsze spotkanie synodalne przyniosło owoce, między innymi w postaci krótkich rozważań głoszonych po Ewangelii podczas Mszy Świętych w tygodniu oraz możliwości składania deklaracji modlitwy za kapłanów.
Następnie przedstawiono propozycję zorganizowania katechez dla dorosłych. Zwrócono uwagę na potrzebę zaangażowania świeckich w celebrację Mszy Świętej. Chętni mogliby między innymi czytać czytania i śpiewać psalm, być odpowiedzialni za modlitwę wiernych (czytać gotową lub nawet układać własną), a także przynosić dary w procesji do ołtarza. Podkreślono niezwykłą wagę zachęcania dzieci i młodzieży do udziału w liturgii. Zgłoszono pomysł organizowania konkursów dla dzieci, mających pogłębić ich wiedzę religijną i pobudzić do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Zaproponowano organizowanie Mszy Świętych wspólnotowych, podczas których oprawę liturgiczną zapewniałyby poszczególne wspólnoty działające w naszej Parafii.
Zauważono, że łatwiej jest skupić się na kazaniu i zapamiętać je, jeżeli odnosi się ono do aktualnych problemów lub w jakiś sposób wiąże się z życiem codziennym. Jako pozytywny przykład podano kazanie dla dzieci, w którym zostały pokazane dwie odmienne postawy – z jednej strony dzisiejszy pęd do wypromowania siebie  w internecie, a z drugiej pokora i działanie w ukryciu, bez rozgłosu, o czym mówił Jezus w Ewangelii.
Kolejnym tematem był problem braku komunikacji w Kościele i próba zaradzenia temu. Mówiono między innymi o tym, że świeccy często nie wierzą, by ich zdanie miało znaczenie w kwestiach dotyczących Kościoła. Zauważono, że mimo tego, iż spotkanie synodalne było zapowiadane w ramach ogłoszeń parafialnych, niewiele osób odpowiedziało na zaproszenie. W związku z tym zaproponowano, by przed kolejnym spotkaniem sami uczestnicy opowiedzieli swoimi słowami, jak te spotkania wyglądają i że warto w nich uczestniczyć, bo tam głos każdego ma znaczenie.
Poruszono kwestię ożywienia w naszej Parafii ruchu pielgrzymkowego, a także zgłoszono propozycję zorganizowania „Wieczoru chwały” z udziałem np. zaproszonego zespołu muzycznego.
Podkreślono fundamentalne znaczenie osobistego świadectwa w codziennym życiu: Każdy powinien przede wszystkim dbać o swoją relację z Chrystusem, bo tylko wtedy będzie gotów do dawania o Nim świadectwa w niespodziewanych sytuacjach.

Joanna i Andrzej Klimurczykowie