Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Zapraszamy Parafian z wyznaczonych rejonów przez kolejne dni, do udziału w dodatkowej Mszy św. i wspólnym kolędowaniu o godz. 18.00. Będziemy wspólnie się modlić i prosić o Boże błog. i Bożą opiekę.

PLAN WSPÓLNEJ MODLITWY DLA REJONÓW W 2021 R.

18 stycznia:
OSIEDLE IV "B" nr:
730, 354, 384, 401, 535, 682, 519, 121, 581, 606, 393, 213, 520, 511, 349, 993, 452, 363,459, 455, 125, 725, 847, 500, 504, 20, 116, 684, 763, 694, 597

OSIEDLE I "B" nr: 453, 577, 406, 522, 554, 481, 975, 414, 969, 468, 579, 984, 982, 660, 287, 276, 339, 889, 807, 338, 305a/b/c/d, 686, 596, 978, 273, 362a,b, 377, 733, 727, 1005

19 stycznia:
KRZYWA "A"  nr:
344, 479, 896, 236, 1003, 914, 239, 869, 868, 829, 260, 767, 1080, 791, 784, 204, 744, 283, 878, 320, 810, 803, 882

KRZYWA "B" nr: 166, 167, 724, 1044, 569, 779, 741, 81, 82, 26, 832, 624, 93, 85, 836, 86, 153, 929, 901, 874, 732, 825, 845, 854, 544

20 stycznia:
ZBIJÓW  nr:
919, 28, 318, 951, 115, 106, 1088a/b, 105, 947, 859, 858, 150, 921, 936, 942, 954, 135, 345, 306, 147, 142, 176, 95, 8, 10

OD LIGOTY PRAWA STRONA nr: 917, 515, 517, 301, 685, 603, 594, 781, 992, 497, 275, 1058, 593, 633, 270, 495,437,
478, 634, 904, 676, 262, 1061e, 555, 516

21 stycznia:
LIPNIK "A" nr:
592, 752, 140, 667, 1079, 455, 574, 811, 804, 925, 545, 242, 626, 670, 471, 604, 627, 644, 174, 576, 321, 248, 668

LIPNIK "B" nr:
193, 923, 307, 484, 1078, 841, 805, 649, 177, 740, 739, 561, 673, 293, 863, 183, 510, 259, 1056, 640, 584, 620

22 stycznia:
MIĘDZYRZECZE DOLNE (WĘGRY) "A" nr:
100, 256, 222, 183, 245, 287, 229, 280, 184, 148, 97, 134, 220, 238, 274, 209, 185, 291, 263, 292, 253, 241, 53, 281, 235, 175, 152, 48, 51,

CENTRUM nr:
1025, 83, 442, 586, 443, 591, 440, 961, 944, 972, 216, 335, 681, 886, 413, 444, 198, 360, 178, 103, 530, 45, 13, 575

25 stycznia:
KOPIEC "B" nr:
48, 485, 799, 715, 617, 890, 288, 43, 87, 672, 688, 44, 609, 398, 46, 425, 780, 189, 173, 1055, 181, 695, 787, 990, 181, 1051, 918

BAŁKAN I "A" nr:
429, 1021, 1059, 154, 303,122, 800, 957, 1024, 1013, 731, 294, 1030, 168, 817, 1060, 720, 220, 140, 809, 314, 68, 448, 680, 905, 67, 66

26 stycznia:
ŚWIERKOWICE "B" nr:
124, 965, 1016, 542, 190, 47, 67, 96, 98, 255, 131, 1077, 445, 974, 775, 521, 75, 254,76, 955, 899, 1029

W KIERUNKU LIGOTY – LEWA STRONA nr:
70,268,432,263,1070,275,502,254,357,182,357,498,721,371,595,342,524,490,524, 490, 526, 911

KĘPA DÓŁ – WZDŁUŻ RZEKI nr:
27, 25, 22, 343, 164, 24, 5, 637, 23, 271, 8, 755, 9, 1008, 208, 573, 356, 475, 336, 327, 10, 509, 12