• Boże Narodzenie

  Boże Narodzenie

 • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

 • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela zwykła w ciągu roku
23.I.2022 r.

 1. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.
 2. We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Po wieczornej Mszy św. kancelaria parafialna będzie nieczynna.
 3. W środę, 26 stycznia, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. To dzień wspólnej modlitwy i szukania tego, co łączy katolików i wyznawców Allaha.
 4. W tym dniu w naszej Parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 do 17.00. Proponujemy godziny czuwania rejonami. Godziny i rejony podane są w gazetce parafialnej, na stronie internetowej i wywieszone w gablotkach.
 5. W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ogarniemy modlitewną pamięcią wszystkich członków narodu żydowskiego, którzy zginęli w wyniku hitlerowskich zbrodni, a także tych, którzy niosąc im pomoc, zostali zamordowani.
 6. W piątek, 28 stycznia po wieczornej Mszy św. zapraszamy wszystkich chętnych na I parafialne spotkanie synodalne. Celem obecnego synodu jest pełna wiary i słuchania natchnień bożych refleksja nad naszą wspólną drogą w Kościele. Do osiągnięcia tego celu konieczna jest pewna diagnoza, wysłuchanie i refleksja nad tym co było, co jest i czego oczekujemy, co możemy zmienić, aby nasz lokalny, ale i powszechny Kościół stał się Kościołem żywym, zjednoczonym i działającym w świecie.
  Do tej refleksji mogą służyć zagadnienia – należy je potraktować jako wskazówki, nie jako ankietę.
  Każda wypowiedź jest ważna i musi wynikać z wiary, być rozeznana na modlitwie, oparta na medytacji nad Słowem Bożym. Prosimy o rzetelne, poważne podejście do problemu. Ufamy, że nasz głos może dużo zmienić.
 7. W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych.
 8. Do skrzynki z tyłu kościoła można na kartce składać kandydatury Parafian do nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 9. Wraz z ks. Łukaszem pragniemy bardzo serdecznie podziękować za wspólną modlitwę w czasie wieczornych kameralnych Mszy św. kolędowych w kościele. Dziękujemy za zrozumienie, życzliwość, życzenia i podziękowania przekazane przy tej okazji. „Bóg zapłać” za złożone ofiary, także na nasz kościół.
 10. Dziękujemy za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i do kopert na utrzymanie świątyni i remont dachu na plebanii. Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem waszą hojność. W ostatnią niedzielę złożyliście 10 850 zł. a do kopert 2130 zł. W grudniu na konto parafialne wpłynęło 4150 zł. „Bóg zapłać”.
 11. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na słowo Boga zapisane na kartach Pisma Świętego oraz trwania w bliskości z Chrystusem.
  W tym tygodniu patronują nam:
  - poniedziałek, 24 stycznia – Święty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, patron dziennikarzy;
  - środa, 26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy współpracownicy Świętego Pawła Apostoła;
  - piątek, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, filozof i teolog chrześcijański.
 12. Zmarłej w ostatnim tygodniu  śp. Stefanii Kurzyca wypraszajmy łaskę nieba: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.