• Boże Narodzenie

    Boże Narodzenie

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Plan odwiedzin kolędowych

2018-12-27 Czwartek
Ks. proboszcz - godz 9.00
SPÓŁDZIELNIA „B”
Od nr domu: 1023,65,590,953,689,64 ,63,864,62,61,331, 209,776,838,908,415, 388,348,576,891,141,986, 508,709,655,531, 214,1085,922, 299,598
Ks, wikary - godz 9.00
STAWY „B”
Od nr domu: 39,399,912,563,1031, 272,549,340,512,223,823, 169,729,704,650,439,736,852, 659,939,782,226,563,226,1063, 565,870,250,546,714,625, 570,557,439,578,927, 708,751a/b,754,915,996, 615,427,34

2018-12-28 Piątek
Ks. proboszcz - godz 9.00
OSIEDLE I „B”
Od nr domu: 453,577,406,522,554,481,975,414,969, 468,579,984,982,660, 287,276,339,889, 807,338,305a/b/c/d,686,596,978,273, 362a,b,377,733,727,1005
Ks, wikary - godz 9.00
STAWY  „A”
Od nr domu: 159,40,935,385,664, 588,285,566,636,806,419,851, 537,674,309,622,324,1,983,264, 618,269,749,639,985,88, 417,300,556, 200,938,988,1038, 924,792,916

2018-12-29 Sobota
Ks. proboszcz - godz 9.00
MIĘDZYRZECZE DOLNE (WĘGRY) „C”
Od nr domu: 270,133,250,294,243, 43,265,285,259,234, 117,123,230,141, 153,271,122,132, 50,131,130,215,129, 15,390,380,226,41
Ks, wikary - godz 9.00
OSIEDLE I „A”
Od nr domu: 132,934,525,394, 1039,454,547,937,215, 552,547,466,533,400, 648,801,653,658, 707,706,387, 534,488,221,470,631, 831,449,790,772, 768,251,652,777

2019-01-02 Środa
Ks. proboszcz - godz 13.00
ŚWIERKOWICE „A”
Od nr domu: 80,241,348,551,507, 217,218,241,222,764, 820,656,496,304,703, 291,328,374,77,78
Ks. wikary - godz 15.00
LIPNIK „A”
Od nr domu: 592,752,140,667, 1079,455,574,811,804, 925,545,242,626,670, 471,604,627,644, 174,576,321,248,668

2019-01-03 Czwartek
Ks. proboszcz - godz 13.00
RUDAWKA
Od nr domu: 155,248,536,261, 718,358,696,393,139, 157,149,138,137, 211,136,135,156

2019-01-05 Sobota
Ks. proboszcz - godz 10.00
BAŁKAN I „A”
Od nr domu: 429, 1021, 1059, 154, 303, 122, 800, 957, 1024, 1013, 731, 294, 1030, 168, 817, 1060, 720, 220, 140, 809, 314, 68, 448, 680, 905, 67, 66
Ks, wikary - godz 9.00
KOPIEC „A”
Od nr domu: 296,753,36,37,559, 816,913,797,651,205, 548,439,249,734,850, 860,699,641,843, 1072,737,950,671,629, 580,941,903,560, 1082,902,424,382,828,91

2019-01-07 Poniedziałek
Ks. proboszcz - godz 13.00
OSIEDLE IV „A”
Od nr domu: 391,234,386,395, 369,353,279,361,407, 756,373,492,108, 280,392,247,452,793, 611,261,728,964, 1000,175,900

2019-01-08 Wtorek
Ks. proboszcz - godz 13.00
KRZYWA „B”
Od nr domu: 166,167,724, 1044,569,779, 741,81,82, 26,832,624, 93,85,836, 86,153,929, 901,874,732, 825,845, 854,544
Ks. wikary - godz 13.00
OSIEDLE III
Od nr domu: 514,762,544, 408,683,483, 402,302,819, 1018,383,1001, 70,282,894, 359,368,366, 513,539,518, 909,420,476, 465,77,472, 866,441,541, 412,111

2019-01-09 Środa
Ks. proboszcz - godz 13.00
BAŁKAN II „B”
Od nr domu: 170, 1032, 1004, 788, 769, 341, 543, 211, 1019, 72, 71, 265, 295, 206, 991, 907, 92, 330, 711, 997, 1064
Ks. wikary - godz 15.00
KRZYWA „A”
Od nr domu: 344,479,896, 236,1003,914, 239,869,868, 829,260,767, 1080,791,784,204, 744,283,878, 320,810,803,882

2019-01-10 Czwartek
Ks. proboszcz - godz 13.00
SPÓŁDZIELNIA „A”
Od nr domu: 55,977,57, 53,152,473, 52,482,50, 423,765,56, 506,654,1007, 506,156,995, 989,872,619

2019-01-12 Sobota
Ks. wikary - godz 9.00
NAD POTOKIEM
Od nr domu: 630,426,333, 403,355,1035a/b, 717,405, 550, 65,558,416, 73,421,487, 450,334,880, 422,976,450, 1074,467,352, 389,397,687, 136,553,1068,157

2019-01-13 Niedziela
Ks. wikary - godz 13.00
MIĘDZYRZECZE DOLNE (WĘGRY) „A”
Od nr domu: 100,256,222, 183,245,287, 229,280,184, 148,97,134, 220,238,274, 209,185,291, 263,292, 253,241,53, 281,235,175, 152,48,51

2019-01-14 Poniedziałek
Ks. proboszcz - godz 13.00
MIĘDZYRZECZE DOLNE (WĘGRY) „B”
Od nr domu: 239, 231, 188, 187, 210, 81, 185, 186, 179, 170, 212, 224, 189, 155, 227, 228, 266, 242, 303, 272, 205, 225a, 225b

2019-01-15 Wtorek
Ks. proboszcz - godz 13.00
PUSTKI I
Od nr domu: 232, 885, 980, 97, 98, 101, 99, 89, 665, 857, 567, 210, 222, 220, 210, 761, 692, 628, 663, 1017, 158, 144, 679
Ks. wikary - godz 13.00
OSIEDLE II
Od nr domu: 199, 231, 364, 346, 418, 253, 228, 229, 252, 230, 233, 887, 612, 257, 256, 746, 237, 187, 246, 244, 529, 244, 240, 528, 313, 616, 532, 582, 238, 971, 274

2019-01-16 Środa
Ks. proboszcz - godz 13.00
BUCZYNA
Od nr domu: 379, 404, 480, 491, 409, 367, 839, 412, 486, 380, 1075, 433, 120, 849, 789, 21, 572, 160, 910b, 910a
Ks. wikary - godz 15.00
DOLINA SŁOŃCA
Od nr domu: 830, 815, 794, 766, 812, 959a,b, 948, 987, 757, 436, 1036, 745, 503, 308, 325, 435, 527, 758, 855, 312, 311, 505

2019-01-17 Czwartek
Ks. proboszcz - godz 13.00
W KIERUNKU LIGOTY – LEWA STRONA
Od nr domu: 70, 268, 432, 263, 1070, 275, 502, 254, 357, 182, 357, 498, 721, 371, 595, 342, 524, 490, 524, 490, 526, 911

2019-01-18 Piątek
Ks. wikary - godz 15.00
LIPNIK „B”
Od nr domu: 193, 923, 307, 484, 1078, 841, 805, 649, 177, 740, 739, 561, 673, 293, 863, 183, 510, 259, 1056, 640, 584, 620

2019-01-19 Sobota
Ks. proboszcz - godz 9.00
PUSTKI II „A”
Od nr domu: 846, 675, 143, 127, 897, 881, 892, 722, 137, 677, 808, 1034, 822, 118, 119, 129, 873, 657, 155, 145, 284, 139, 587, 783, 876, 701, 933, 212, 952, 898, 718, 638, 700, 930, 931
Ks. wikary - godz 9.00
KOPIEC „B”
Od nr domu: 48, 485, 799, 715, 617, 890, 288, 43, 87, 672, 688, 44, 609, 398, 46, 425, 780, 189, 173, 1055, 181, 695, 787, 990, 181, 1051, 918

2019-01-21 Poniedziałek
Ks. proboszcz - godz 13.00
KĘPA DÓŁ - WZDŁUŻ RZEKI
Od nr domu: 27, 25, 22, 343, 164, 24, 5, 637, 23, 271, 8, 755, 9, 1008, 208, 573, 356, 475, 336, 327, 10, 509, 12

2018-01-22 Wtorek
Ks. proboszcz - godz 13.00
CENTRUM
Od nr domu: 1025, 83, 442, 586, 443, 591, 440, 961, 944, 972, 216, 335, 681, 886, 413, 444, 198, 360, 178, 103, 530, 45, 13, 575
Ks. wikary - godz 13.00
OSIEDLE IV „B”
Od nr domu: 730, 354, 384, 401, 535, 682, 519, 121, 581, 606, 393, 213, 520, 511, 349, 993, 452, 363, 459, 455, 125, 725, 847, 500, 504, 20, 116, 684, 763, 694, 597

2019-01-23 Środa
Ks. proboszcz - godz 13.00
OD LIGOTY – PRAWA STRONA
Od nr domu: 917, 515, 517, 301, 685, 603, 594, 781, 992, 497, 275, 1058, 593, 633, 270, 495, 437, 478, 634, 904, 676, 262, 1061e, 555, 516
Ks. wikary - godz 15.00
ŚWIERKOWICE „B”
Od nr domu: 124, 965,1016,542,190,47,67,96,98,255, 131, 1077, 445, 974, 775, 521, 75, 254, 76, 955, 899, 1029

2019-01-24 Czwartek
Ks. proboszcz - godz 13.00
OD LIGOTY – LEWA STRONA (od ul. Truskawkowej)
Od nr domu: 84,786,107, 493,871,771, 738,1076,292, 451,1011, 661,669, 613,337,540, 194, 290, 322, 501, 329, 277, 3, 4

2019-01-25 Piątek
Ks. wikary - godz 15.00
OD LIGOTY – LEWA STRONA (od Oś.Zdrowia)
Od nr domu: 712, 438, 297, 462, 434, 6, 696, 662, 693, 735, 179, 346, 347, 16

2019-01-26 Sobota
Ks. proboszcz - godz 9.00
SPORTOWA „A”
Od nr domu: 30, 32, 33, 316, 562, 1027, 1028, 368, 497, 770, 70, 856, 818, 323, 743, 716, 469, 962, 835, 893, 773, 719, 723
Ks. wikary - godz 9.00
SPORTOWA „B”
Od nr domu: 78, 1040, 814, 430, 458, 266, 956, 461, 1010, 888, 928, 960, 949, 326, 705, 945, 276, 795, 837, 713, 710, 1009, 875, 833, 1014, 778

2019-01-27 Niedziela
Ks. wikary - godz 13.00
ZBIJÓW
Od nr domu: 19, 28, 318, 951, 115, 106, 1088a/b, 105, 947, 859, 858, 150, 921, 936, 942, 954, 135, 345, 306, 147, 142, 176, 95, 8, 10

2019-01-29 Wtorek
Ks. wikary - godz 14.00
PUSTKI II  „B”
Od nr domu: 381, 610, 460, 607, 865, 608, 697, 376, 605,  571, 750, 647, 698, 1033, 796, 1041, 227, 785, 645, 235, 621, 161, 827, 826

2019-02-02 Sobota
KOLĘDA NA ŻYCZENIE - od godz 13.00