Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Tryptyk Miłosierdzia w naszych domach


W niedzielę 24 kwietnia na Mszy Świętej o godz. 11.00 rozpoczęła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach naszej parafii. Celem peregrynacji jest przyjęcie duchowe owoców peregrynacji Jezusa Miłosiernego, które trwało od środy 20 kwietnia do czwartku 21 kwietnia w naszym kościele i przyjęcie w rodzinie Jezusa Miłosiernego jako Króla i Pana naszego życia. Nawiedzenie obrazu Bożego Miłosierdzia w danej rodzinie powinno być historycznym wydarzeniem. Ma ono być przemienieniem duchowym całej rodziny i wyznaniem jej wiary. Otwarciem nie tylko drzwi domu, ale i serc domowników. Przez wiarę Jezus udziela bogactwa swej łaski i przychodzi do modlącej się rodziny jak do uczniów w wieczerniku z darem oczekiwanego pokoju i jedności. Nawiedzenie obrazu odbywa się jeśli w domu jest przynajmniej jedna osoba, która pragnie zawierzyć Jezusowi całą rodzinę. Wówczas poprzez jej wiarę dokonuje się zawierzenia i zawarcia Przymierza z Bożym Miłosierdziem. W przypadku sprzeciwu całej rodziny nawiedzenie obrazu Bożego Miłosierdzia jest niemożliwe.

Obraz Jezusa Miłosiernego przyjmuje się od sąsiadów, wieczorem np. około godz. 19.00 i umieszcza go w centralnym miejscu mieszkania, gdzie wszyscy będą mogli się łatwo gromadzić. Miejsce należy odpowiednio przygotować: przykryć białym obrusem, postawić po bokach dwie świece oraz kwiaty. Poszczególne modlitwy powinna prowadzić głowa rodziny. Spotkanie na modlitwie powinno mieć charakter uroczysty i gromadzić całą rodzinę. Modlitewnik, który mogliśmy i możemy jeszcze nabyć ma stanowić pomoc w osobistej rozmowie z Bogiem jako z Ojcem pełnym miłosierdzia. Obraz pozostaje przez całą dobę i skupia rodzinę na modlitwie. Należy w miarę możliwości, odmówić wspólną modlitwę rano, w południe o godzinie 12.00, a także Godzinę Miłosierdzia Bożego o 15.00 oraz o godzinie 18.45 na zakończenie nawiedzenia i przekazanie obrazu następnej rodzinie. Na nawiedzenie zapraszamy członków naszej rodziny, a także sąsiadów. Nawiedzenie jest okazją przezwyciężania niechęci w gronie rodzinnym i sąsiedzkim. Kolejnego dnia przed 19.00 zanosi się obraz kolejnej rodzinie, która wyraziła gotowość przyjęcia go w swoim domu. U nas peregrynacja rozpocznie się od strony Ligoty i od Świerkowic w stronę kościoła, po obydwu stronach ulicy. Gdyby ktoś nie chciał przyjąć szukamy kolejnego sąsiada –jest to również wyznanie naszej wiary i przyznanie się do Jezusa i Kościoła. Pięknym zwieńczeniem nawiedzenia obrazu w danym domu może być uczestniczenie we Mszy świętej następnego dnia.  Zapraszamy Wszystkich parafian do włączenia się we wspólną modlitwę w intencji naszej wspólnoty parafialnej by to wydarzenie przyniosło piękne owoce w naszym codziennym życiu.