Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Pan Jezus Miłosierny wśród nas

W środę 20 kwietnia w parafii Świętej Marii Magdaleny w Mazańcowicach, w obecności biskupa ordynariusza Romana Pindla, uroczyście powitaliśmy obraz Pana Jezusa Miłosiernego. To ostatnia parafia w dekanacie jasienickim, którą nawiedziły peregrynujące od września 2015 roku po diecezji bielsko-żywieckiej Znaki Miłosierdzia - obraz Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. papieża Jana Pawła II i św. s. Faustyny Kowalskiej.Ks. proboszcz - słowa powitania

Następnie rozpoczęła się Eucharystia, podczas której biskup ordynariusz Roman Pindel udzielił Sakramentu Bierzmowania 46. uczniom z drugich i trzecich klas gimnazjum.

Prośba rodziców o Sakrament Bierzmowania

Biskup Ordynariusz podczas homilii przypomniał, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. "Wierzymy w to, że Duch święty jest w nas. To Duch święty daje nam siłę. Odnówmy w sobie pragnienie, aby Duch święty w nas działał, okazywał swoją moc. Abyśmy nie byli zamknięci, zastraszeni, ale żebyśmy głosili Boże Miłosierdzie. Zwłaszcza teraz, gdy Pan Jezus Miłosierny jest wśród nas. – mówił bp Pindel. Na zakończenie poświęcił też krzyże dla bierzmowańców, które będą im towarzyszyły w dorosłym życiu.


Homilia Biskupa Ordynariusza Romana PindlaPodziękowanie młodych


Podziękowanie ks. proboszcza

Po Mszy św. rozpoczęła się adoracja obrazu Jezusa Miłosiernego połączona z uczczeniem relikwii świętych apostołów Bożego Miłosierdzia.

O godz. 21.00 rozpoczęła się Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, koncelebrowana przez księży rodaków, pochodzących z naszej parafii i pracujących w naszej wspólnocie. Mszy św. przewodniczył ks. Ignacy Czader, a homilię wygłosił ks. Krzysztof Walczak. Przy ołtarzu stanęli również: ks. Witold Włoch, ks. Grzegorz Gaweł oraz proboszcz ks. Piotr Grochowiecki.Ks. proboszcz - słowa powitania


Homilia ks. Krzysztofa Walczaka


Podziękowanie ks. proboszcza

Po liturgii rozpoczęło się czuwanie nocne przed obrazem Jezusa Miłosiernego.

W czwartek o godz. 16.30 pożegnaliśmy Pana Jezusa Miłosiernego w Obrazie oraz relikwie św. Faustyny i św. Jana Pawła II.